Product SKU: N/A

In namecard (Danh thiếp)

100.000230.000

– Kích thước thành phẩm: 88 x 53mm
– Giấy: Briston 300gsm
– In 2 mặt bằng công nghệ in Offset 4 màu
– Cán màn mờ 2 mặt

Số lượng Lốc 5 (500 tờ) Lốc 10 (1.000 tờ) Lốc 20 (2.000 tờ)
Đơn giá (đ/lốc) 100.000 150.000 230.000

– Thời gian (3 ngày tính từ ngày duyệt mẫu)
– Giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT, chưa bao gồm chi phí thiết kế

Mô tả

– Kích thước thành phẩm: 88 x 53mm
– Giấy: Briston 300gsm
– In 2 mặt bằng công nghệ in Offset 4 màu
– Cán màn mờ 2 mặt

Số lượng Lốc 5 (500 tờ) Lốc 10 (1.000 tờ) Lốc 20 (2.000 tờ)
Đơn giá (đ/lốc) 100.000 150.000 230.000

– Thời gian (3 ngày tính từ ngày duyệt mẫu)
– Giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT, chưa bao gồm chi phí thiết kế