Product SKU: N/A
In Store:
Hết hàng

Tờ rơi

280.0003.750.000

– Thời gian: 3 – 5 ngày tính từ ngày duyệt mẫu
– Giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT, chưa bao gồm chi phí thiết kế
– In bằng máy offset 4 màu
– Quý khách có nhu cầu in tờ rơi có kích thước, số lượng, loại giấy khác quy cách bên dưới, vui lòng liên hệ số 0916812385 để được tư vấn.

BẢNG QUY CÁCH SỐ LƯỢNG
Khổ in Số lượng (tờ)
10x15cm 4.000 | 8.000
10x20cm 3.000 | 5.000
A5 2.000 | 4.000 | 8.000 | 10.000
A4 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000
A3 1.000 | 2.000 | 5.000
Giấy C230 500 | 1.000 | 2.000


Quý khách hãy chọn các thông tin bên dưới để đặt hàng online:

  • Thiết lập lại tất cả lựa chọn trên
Category:

Mô tả

BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI: 1 MẶT (ĐVT: nghìn đồng)
▼ Số lượng
Loại giấy ►
500 tờ
1.000 tờ
2.000 tờ
3.000 tờ
4.000 tờ
5.000 tờ
6.000 tờ
8.000 tờ
10.000 tờ
10x15cm 10x20cm A5 A4 A3
C100 C150 C230 C100 C150 C230 C100 C150 C230 C100 C150 C230 C100 C150 C230
280 350 500 930 1.880
350 450 660 460 650 1.280 1.100 2.520
480 620 500 700 940 730 1.100 1.830 1.850 3.500
530 700
560 700 770 1.200
1.630 2.150 3.700
810 1.200
860 1.250 1.950
1.670 2.250 2.760 3.750

 

BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI: 2 MẶT (ĐVT: nghìn đồng)
▼ Số lượng
Loại giấy ►
500 tờ
1.000 tờ
2.000 tờ
3.000 tờ
4.000 tờ
5.000 tờ
6.000 tờ
8.000 tờ
10.000 tờ
10x15cm 10x20cm A5 A4 A3
C100 C150 C230 C100 C150 C230 C100 C150 C230 C100 C150 C230 C100 C150 C230
310 390 560 1.100 2.110
390 500 730 500 650 1.480 1.100 2.810
510 660 550 700 1.020 800 1.100 2.010 1.850 3.750
580 700
620 700 850 1.200
1.800 2.150 3.700
900 1.200
950 1.250 1.950
1.850 2.250 3.100 3.750

– Thời gian: 3 – 5 ngày tính từ ngày duyệt mẫu
– Giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT, chưa bao gồm chi phí thiết kế
– In bằng máy offset 4 màu
– Quý khách có nhu cầu in tờ rơi có kích thước, số lượng, loại giấy khác quy cách trên, vui lòng liên hệ số 0916812385 để được tư vấn.